Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOST

Tietosuojaseloste 26.2.2020

Rekisterin pitäjä

Kukkulan Trading (aputoiminimi) (Y-tunnus: 2760966-8, Kukkulan Pojat päätoiminimi), Nikulankatu 7, 15700 Lahti

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Mika Valtonen, Puh. 020 734 0399, Sähköposti: myynti@kukkulantrading.fi

Rekisterin nimi

Kukkulan Trading asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakassuhteen hoitamiseen
 • Tilauksen toimittamiseen, käsittelyyn ja tilaustietojen arkistointiin
 • Väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen
 • Palvelun tekniseen toteuttamiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Markkinointitarkoituksiin (ei kolmansille osapuolille)

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Asiakasrekisterin sisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Katuosoite
 • Postinumero ja postitoimipaikka
 • Maa
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • maksutapa
 • toimitustapa
 • ostetut tuotteet ja niiden määrä sekä tilaus/toimituspäivä

Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista rekisterin/kirjanpidon/vastuiden käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. 

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Rekisterin tietoja vastaanottavat Kukkulan Tradingin Suomessa sijaitsevat yhteistyökumppanit verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi:

 • Logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppanit
 • Asiakaspalvelua suorittavat yhteistyökumppanit (mm. laitteiden asennus ja korjaus) 

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoaineisto on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin ja muilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvatoimilla. Pääsy rekisteriin yleisen verkon kautta on estetty.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Tarkastusoikeus
 • Oikaisuoikeus
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Poisto-oikeus (paitsi lakisääteiset tiedot)

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä:        Kukkulan Trading, myynti@kukkulantrading.fi

Siirry sivun alkuun